Condicions Legals2018-11-25T09:44:28+00:00

NOTA LEGAL

 

La Bòfia, centre d’esquí i com a representat Lucas Gallego amb DNI 73.205.521V té el domicili comercial a carrer Llobera, 33 25280 Solsona, Lleida . Podeu contactar amb nosaltres al telèfon +34 623 182 387 i correu electrònic forat@labofia.com

CONDICIONS USUARIS
La web www.labofia.com, propietat de La Bòfia, centre d’esquí, ha estat dissenyada per a donar a conèixer als Usuaris en general tant l’empresa com les seves activitats i serveis. Entenent com Usuari a tota persona que accedeixi o navegui per la nostra pàgina web.

ACCÉS
Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir a www.labofia.com de forma lliure i gratuïta. Lucas Gallego podrà modificar la web www.labofia.com de forma unilateral, i sense previ avís, la prestació, configuració, contingut de la pàgina, les seves condicions d’ús i l’accés als serveis prestats.

COPYRIGHT
Els Drets de Propietat intel·lectual d’aquesta web són titularitat de La Bòfia, centre d’esquí; per això, podem alterar en qualsevol moment i sense previ avís els seus continguts (disseny gràfic, preus, textos i codis). La prestació dels serveis i la publicació dels continguts de la web no implicaran en cap moment la renúncia o transmissió, total o parcial, dels drets de propietat intel·lectual i industrial. Per això, qualsevol reproducció, distribució, comercialització o transformació dels continguts de la pàgina web que no hagi estat expressament autoritzat pels seus titulars constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per l’article 270 i següents del Codi Penal.

Llei Aplicable i Jurisdicció
Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi a www.labofia.com, serà d’aplicació la legislació espanyola. Les presents Condicions d’ ús es regiran pel que disposa la legislació espanyola. En el cas que es produeixi qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o l’aplicació de les presents Condicions d’us, Lucas Gallego, i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

PRIVADESA DE DADES

Informació addicional detallada sobre el tractament de les seves dades
La seva privacitat i seguretat són importants per a nosaltres. A continuació, les explicacions de les dades personals recollides dels nostres usuaris i com els utilitzem. Cal advertir que aquesta política de privacitat pot variar en funció d’exigéncies legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que visitin periódicament la nostra web: www.labofia.com

Qui és el responsable del tractament de les seves dades? 
L’empresa La Bòfia, centre d’esquí amb el representant Lucas Gallego amb DNI 73.205.521V té el domicili comercial a carrer Llobera, 33 25280 Solsona, Lleida. La informació de les dades de carácter personal que ens va proporcionar van ser recollides conforme al Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i al Consell de 27 d’abril del 2016.
Per al tractament de dades dels nostres usuaris implementem totes les mesures técniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent. 

Les dades personals són tractades amb fins de gestió, de tots els aspectes de la relació mercantil / contractual entre les parts. La base jurídica per als noms de les dades és l’execució del contracte o la relació existent entre les parts.
Així mateix, les seves dades poden ser tractades amb finalitats específiques, per correu electrónic, informació sobre els productes i o serveis prestats.
La base jurídica d’aquest tractament es l’interés legítim de mantenir informats sobre els seus clients sobre els seus productes i serveis.

Quins són els seus drets en materia de protecció de dades?
Atès al reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016. Vosté té els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat i dret a presentar una reclamada davant les autoritats de control. Els que poden exercir a través del correu postal a l’adreça carrer Llobera, 33 25280 Solsona, Lleida o per correu electrónic a forat@labofia.com